(आजको दिन) (२), (उनले सिर्जेका) (२)

रमाउँदै जाऊँ, खुशी मनाऊँ, (र आनन्द गरौँ) (२)

आजको दिन उनले सिर्जेका, रमाउँदै जाऊँ र खुसी मनाऊँ

(आजको दिन) (२), उनले सिर्जेका 

खुशी-खुशी मनाऔँ, खुशी-खुशी मनाऔँ (२) भन-भन, प्रभु येशू ख्रीष्टको जय (२) मेरोलागि आए, मेरोलागि जिए (२) मेरोलागि येशूले दुःख उठाए (२) मेरोलागि मारिएथे, मेरोलागि गाडिएथे (२) मेरोलागि बौरी उठे, मेरो हुन्‌ येशू म येशूको हुँ, हामी येशूका हौँ । खुशी-खुशी मनाऔँ, खुशी-खुशी मनाऔँ (२) भन-भन, प्रभु येशू ख्रीष्टको जय (२)

Fellowship Schedule

Cottage Service.......... 4:00 pm - 5:00 pm
Saturday...................... 11:00 am - 1:00 pm

Women's Saturday..... 1.00 pm to 2.00 PM

Youth Sunday............. 12:00 pm - 3:00 pm​

Adress

(802) 503-3806

 

901 North Avenue

Burlington, VT 05408

Subscribe for News and E-mails
  • Grace United Church
  • Grey Instagram Icon
  • Grey YouTube Icon

all right reserved © grace united church, 901 North Avenue Burlington, VT 05408